דף הבית >  > תנאי שימוש ואבטחת מידע

תנאי שימוש ואבטחת מידע

אחריות החברה ואבטחת מידע
האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו שהם - As is - נכון לרגע זה.
השימוש באתר ובמידע ייעשה על אחריותך הבלעדית.
בכלל זה, כל החלטה שתקבל ביחס למידע באתר או בהתבסס עליו הינה באחריותך המלאה בלבד.
החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק הנובע מאי-קבלת מידע ששיגרת למחשבי החברה באמצעות האתראו מאי-היענות לפניותיך באמצעות האתר, או משיבוש במידע, שהוא תוצאת כשל במערכות המחשוב שלךאו לנזק שעלול להיגרם לכם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר וכן לכל הפסד או תוצאה של אי קיום תנאי שימוש אלה.
  

עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך
וכן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירת אמצעי הגישה למערכת
בנוסף, השימוש באינטרנט חשוף לתקלות ולסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת על אף שהחברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור.
לפיכך, לא תישא החברה באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בפעולת האתר ו/או בהעברת הנתונים ו/או בקליטת הוראות הלקוח ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת החברה ושהחברה לא יכולה היתה למונען במאמץ סביר.
 
שינויים באתר והפסקת פעולתו
אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש את מבנה האתר, מראהו ועיצובו,
את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר.
בנוסף, אנו רשאים להפסיק בכל עת את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט.
אנו רשאים בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה.

מידע ושירותים באתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ ("החברה").
תנאי שימוש אלה קובעים מה מותר ומה אסור בעת השימוש באתר, ומגדירים את אחריות החברה למידע המצוי בו.       
השימוש באתר כפוף לתנאים הללו, ומעיד על הסכמתך להם, לכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לגברים ולנשים כאחד.
חלק מהמידע באתר נמסר בכתב, חלקו בתמונות ובאמצעי המחשה אחרים תנאי שימוש אלה חלים על כל המידע והשירותים באתר.
שירותי החברה אינם מכוונים ואינם מוצעים במקום בו מתן שירותים ו/או מוצרים כאלה אסור לפי מקום מושבו/אזרחותו או הימצאו של הלקוח.
Services and products are neither intended nor offered where provision of such services or products is precluded due to client's residence and/or citizenship and/or location.
 
המידע באתר נועד לסייע לך בבירורים ראשוניים
מסיבה זו הוא אינו מקיף או ממצה ואינו מתיימר לבוא במקום הפרסומים הרשמיים של החברה.
בנוסף, המידע באתר מעודכן לעת פרסומו הראשוני ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום הראשוני עשויים לחול בו שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר.        
המידע אינו מהווה אפוא חלק מהפרסומים הרשמיים המחייבים את החברה וממסמכי החברה, ואיננו תחליף להם.         
במקרה של סתירה בינם לבין המידע, יגברו הפרסומים ומסמכי החברה על המידע המתפרסם באתר.
אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה בדוק, מעודכן ונקי משגיאות. עם זאת, תקלות, שיבושים, טעויות הגהה וליקויים אחרים עלולים ליפול בו מעת לעת. במקרים אלה, יקבע רק האמור בפרסומיו הרשמיים של הבנק ובמסמכי החברה.
המידע מוצע באתר כפי שהוא (As Is) הוא אינו מיועד להתאים לצרכיו, ליכולותיו ולמטרותיו של כל אדם ואדם.
אין באמור בדפי האתר והמידע משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות או פעולות כלשהן על ידי החברה ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח.           
ייעוץ אישי מחייב להכיר את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. היכרות כזו היא בלתי אפשרית באמצעות האתר.   
אין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה. 
באתר תמצא מילון מונחים והגדרות. הוא נועד לסייע לך בהבנת מושגים שאתה עשוי להיתקל בהם בתהליך קבלת השירות. בעוד שעשינו כל מאמץ לדייק בהסברים ששולבו באתר, הסברים אלה אינם מחייבים משפטית ואין לייחס להם תוקף משפטי. הם אינם ממצים ונועדו להבנה ולידע כלליים בלבד.
 
 
קניין רוחני
דפי האתר  וכל המידע בו הינם רכושה הפרטי של החברה.        
הנך רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה אלא אם נאמר אחרת.
אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית.
הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימנים אלה החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור החורג מתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתה.
פנה אלינו
אנו מאפשרים לך לפנות אלינו באמצעות האתר כדי לקבל פרטים על השירות שאתה מעוניין לקבל.
בעת הפניה תתבקש למסור פרטים אישיים, כדוגמת שמך, מספר תעודת הזהות שלך ודרכי ההתקשרות אתך.
מסירת פרטים שאינם נכונים, מדויקים ומלאים עלולה לסכל יצירת קשר אתך או לגרום לכך שנמסור לך נתונים שגויים על המוצרים והשירותים שברצונך לקבל.     הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. החברה תשתמש בהם רק בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.  
 
 
קישורים באתר
אתר זה עשוי להכיל  קישורים ('לינקים') לאתרים אחרים, שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי אחרים ולמידע באינטרנט שמקורו אינו בחברה. אנו איננו המפרסמים של אתרים אלו ומידע זה, איננו שולטים בהם ואיננו מפקחים עליהם.           
זכור בכל עת כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים ולמידע אלו אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.        
מסיבה זו החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה ולכל תוצאה שתיגרם בשל הסתמכות על אתרים ומידע כאלה או עצם השימוש בהם.       
החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתו.
 
 
סקירה כלכלית 14.4.24

סקירה כלכלית 14.4.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 14.4.24>
סקירה כלכלית 7.4.24

סקירה כלכלית 7.4.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 7.4.24>
סקירה כלכלית 31.3.24

סקירה כלכלית 31.3.24

קרא עוד על סקירה כלכלית 31.3.24>
תפנית דיסקונט מזמינה אותך ליצור קשר עם המקצוענים שלנו
לתיאום פגישה:
powered by Art-up חזור למעלה